İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Sinop Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Yeni Deprem Kayıt İstasyonları Kuruldu 25 Ekim 2018

 
                Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından "Ulusal Sismolojik Ağın Geliştirilmesi" (USAG) projesi kapsamında meydana gelen depremlerin sismik verilerinin bir merkezde toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla, Sinop AFAD olarak Jeofizik Mühendisimiz Emre MATUR yönetiminde  Sinop'un merkez ve diğer ilçelerindekine ek olarak Durağan ve Gerze ilçelerinde yeni deprem gözlem istasyonları kurulmuştur.
               AFAD Deprem Dairesi tarafından tüm Türkiye'de kurulan deprem kayıt istasyonları, bulundukları bölgelerin yer hareketlerini ölçmektedir. Bu ölçümler sonucunda elde edilen veriler, deprem kayıtlarının daha sağlıklı ve doğru bir şekilde analiz edilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Kayıt altına alınan veriler, olası bir depreme hazırlık için yapılan çalışmalarda önemli rol oynamaktadır. 
                 Deprem Gözlem İstasyonlarının, yer hareketleri etki düzeyi belirleme çalışmalarında, deprem raporlarında, tehlike ve risk azaltma çalışmalarında ve haritalandırma faaliyetlerinde veri tabanı oluşturmaya katkı sunmakta olduğu belirtilmektedir.